For skoler

Matematik og fysik under åben himmel

Besøgscenter Østerild er en alle tiders mulighed for at åbne elevernes øjne for de naturvidenskabelige uddannelser. Her kan de opleve og sanse verdens førende vindteknologi. Mens de med vores målrettede undervisningsmateriale løser opgaver inden for matematik, fysik og evt. også geografi og biologi.

Kontakt Besøgscenter Østerild for materiale og yderligere spørgsmål: testcenter@thisted.dk

Booking og faciliteter

Besøgscentret har rigtig gode møde- og undervisningsfaciliteter, som kan bookes til klasseundervisning med mere.

Det store åbne lokale

Der er borde og stole med plads til 30 personer i det store lokale i besøgscentret. Der er udstyret med skærme, hvor I har mulighed for at vise filmklip, præsentationer eller andet der kan være relevant for undervisningen.
Lokalet kan omindrettes med op til 60 siddepladser i biografopstilling.

Møderum

I møderummet er der borde og stole til 24 personer og et smartboard i hver ende, som kan bruges til filmklip og præsentationer. Rummet kan deles op i et lille rum og et større rum.

Mødelokalet er aflåst og kan bookes ved at sende en mail til: testcenter@thisted.dk

Undervisningsmateriale

Vi har udviklet undervisningsmateriale bl.a. målrettet 7.-9. klasse i fysik og matematik. Her tager vi udgangspunkt i noget af det, der arbejdes med på testcentret og tilpasser det elevernes niveau. Det er både vejrmæssige og mekaniske påvirkninger af vindmøllen, vindhastighed, luftfugtighed, temperatur og vindretningens indvirkning på møllens ydeevne.

Kontakt Besøgscenter Østerild for at modtage materiale og for yderligere spørgsmål: testcenter@thisted.dk

På egen hånd

Der er ingen guide tilknyttet Besøgscenter Østerild. Derfor er det dig som lærer eller arrangør, der har ansvar for, at eleverne får det ud af besøget, som I håber på.

Arbejdsplads

Husk, I befinder jer på en arbejdsplads. DTU's område inde i bygningen er ikke for besøgende, ligesom møllepladserne er markeret med skiltning.